ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗ ΓΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε. ΑΠΟ 01-12-2019

Δείτε τις προκηρύξεις εδώ