ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ FONDATION EUROPA CULTURAL (2017)


Το Ίδρυμα Fondation Europa Cultural προκηρύσσει Βραβείο Δοκιμίου με τίτλο "Demography, employment and the future of the social protection model". Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Προκήρυξη Βραβείου Ιδρύματος Fondation Europa Cultural