ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΜΣ "ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ", ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Το Τμήμα Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ και το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας σύμφωνα με το Ν.3685/2008, την Υ.Α. 159882/B7/6-10-2014 (ΦΕΚ 2762/2014) για την Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος και την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) συνεδρία 20.02.2017, προκηρύσσει 2 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδ. έτος 2017-2018 για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που οδηγεί στη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποβλέπει στη παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε οδοντιάτρους και οδοντοτεχνίτες (απόφοιτους του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας), προκειμένου να αποκτήσουν βαθύτερη επιστημονική γνώση στο πεδίο των υλικών, ιδιαίτερα όμως για τους οδοντοτεχνίτες συνδέοντάς την και με την πρακτική εξειδικευμένη εφαρμογή τους στη κατασκευή των προσθετικών αποκαταστάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.