ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ. ΒΕΛΛΙΟΥ

Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, ακαδ. έτους 2014-2015 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ", που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι ανωτέρω διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, ως εξής:

Α) Ο 1ος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 04/05/2017, ημέρα Πέμπτη
Β) Ο 2ος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 08/05/2017, ημέρα Δευτέρα

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού με ανακοίνωση της Εξεταστικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στους ανωτέρω διαγωνισμούς από τις 06/03/2017 έως και τις 11/04/2017 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.