ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΜ.ΕΚΛΟΓΩΝ 20/7/20)

Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών η Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 από 09.00 έως 13.00.
 

Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Τμήμα Βιολογίας