ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΔΑ ΩΞ7146ΨΖ2Ν-Α79)

Προκήρυξη για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Υπόδειγμα Αίτησης