ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1229/21-10-2018 (Τ. Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1229/22-10-2018 (τ.Γ΄)  δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων καθηγητών ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 4947)

ΤΟΜΕΑΣ:  Οργανικής Χημείας, Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας Τροφίμων, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας

·Αριθ. Προκήρυξης:  1718040173/29-8-18/10-8-2018 (ΑΔΑ: 780146ΨΖ2Ν-ΠΑΧ)

-Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Χημεία-Πολυμερικά Υλικά για Μικροσυστήματα».

 

·Αριθ. Προκήρυξης:  1718040176/29-8-18/7-8-2018 (ΑΔΑ: 979946ΨΖ2Ν-91Χ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία-Σύνθεση και μελέτη βιοδραστικών ενώσεων».

 

·Αριθ. Προκήρυξης:  1718037150/23-7-18/13-7-18 (ΑΔΑ: 9ΠΩΤ46ΨΖ2Ν-ΗΝΥ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Χημεία: Οίνος και Αλκοολούχα Ποτά».

 

·Αριθ. Προκήρυξης:  1718037149/23-7-18/13-7-18 (ΑΔΑ: ΩΡΠΨ46ΨΖ2Ν-5ΝΞ)

-Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Χημεία-Πολυμερικά Νανοϋλικά».

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 4279)

ΤΟΜΕΑΣ:  Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας

·Αριθ. Προκήρυξης:  1718037143/23-7-18/13-7-18 (ΑΔΑ: 7ΥΚΣ46ΨΖ2Ν-Π3Γ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παλαιοντολογία Ασπονδύλων και Παλαιοοικολογία».

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 5161)

ΤΟΜΕΑΣ:  Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών

·Αριθ. Προκήρυξης:  1718040166/29-8-18/10-8-2018 (ΑΔΑ: Ψ59846ΨΖ2Ν-Γ12)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές και Εφαρμογές Παράλληλου Προγραμματισμού».

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 4193)

ΤΟΜΕΑΣ:  Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

·Αριθ. Προκήρυξης:  1718039101/9-8-18/6-8-2018 (ΑΔΑ: ΩΞΔΟ46ΨΖ2Ν-ΙΝΜ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική».

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 1η / 1 / 2019 .

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.            

 

Αθήνα,  31/10/2018

Ο   Πρύτανης

 

Μελέτιος – Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος