ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1559/31-12-18, (Τ. Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1559/31-12-18 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (01) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Δήλου 1Α 11527 Γουδή, τηλ: 2107461500)

ΤΟΜΕΑΣ: Βασικών Επιστημών

-Αριθ. Προκήρυξης 1819005764/17-10-18 /08-10-18 (ΑΔΑ: ΩΓΓΥ46ΨΖ2Ν-ΧΩΡ )

  • Μία (1) θέση καθηγητή βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 02-04-2019

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής.