ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 86/1-2-19 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 86/1-2-19 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  πέντε (5) θέσεων  καθηγητών ως εξής:

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75,Γουδή, Αθήνα 11527, τηλ. 210.7462003, 210.7462052)

 

ΤΟΜΕΑΣ : Χειρουργικής

-Αριθ. Προκήρυξης 1819017845/2-1-19 /10-12-18 (ΑΔΑ:   ΨΞΩ446ΨΖ2Ν – 3Σ3  )

  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική-Λαπαροενδοσκοπική Χειρουργική»

-Αριθ. Προκήρυξης 1819006645/22-10-18 /15-10-18 (ΑΔΑ:   6Χ5Φ46ΨΖ2Ν – ΡΛ0  )

  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία»

 

ΤΟΜΕΑΣ : Κλινικοεργαστηριακός

-Αριθ. Προκήρυξης 1819007731/29-10-18 /15-10-18 (ΑΔΑ: ΨΨ8Κ46ΨΖ2Ν – ΛΛΜ )

Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία-Επεμβατική Ακτινολογία»

 

ΤΟΜΕΑΣ: Παθολογίας:

-Αριθ. Προκήρυξης 1819016634/24-12-18 /7-12-18 (ΑΔΑ: 9ΟΚΒ46ΨΖ2Ν – 92Ζ )

  • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία»

 

ΤΟΜΕΑΣ : Υγείας Μητέρα-Παιδιού

-Αριθ. Προκήρυξης 1819017848/2-1-19 /10-12-18 (ΑΔΑ:       Ψ1ΚΞ 46ΨΖ2Ν –Ζ0Ζ     )

  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική Γυναικολογία»

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις   8 - 4 -19.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της  Ιατρικής Σχολής.

 

Αθήνα,  7/2/2019

Ο   Πρύτανης

 

Μελέτιος – Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος