ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ (PAID TRAINEESHIP) ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ

Το Συμβούλιο της Ε.Ε. προκηρύσσει θέσεις για πρακτική άσκηση επί πληρωμή (paid traineeship) 120 νέων Ευρωπαίων πολιτών.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη, καθώς και η αίτηση, μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://europa.eu/!hR88vR

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:ι 16/10/2017.