ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ/ΤΕΙ


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών» και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 62511/Ζ1/11.04.2017, ΦΕΚ 1411/τ.Β’/26.04.2017), προκηρύσσει συνολικά 211 θέσεις υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες με ορισμό Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από 1-7-2013 έως και 10-1-2015, στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:
 

  • Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού,
  • Επιστήμες Ζωής, Υγείας και Διατροφής,
  • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.


Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στον σύνδεσμο: 
https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/didaktoriko/espa-2014/espa-2014-18-36