ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ» ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)

«Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής - Advanced Control Systems and Robotics» 

Το Γενικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στο Συγκρότημα Ευρίπου του Ε.Κ.Π.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής ως μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής».

Αντικείμενα του προγράμματος είναι τα Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής. Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα με προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής, η εξειδίκευση των φοιτητών σε αυτά και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον χώρο της βιομηχανίας, των παραγωγικών μονάδων (διεργασιών και κατεργασιών), στις μεταφορές, και τα βιοσυστήματα, στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών -Master of Science (MSc) στα «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής- Advanced Control Systems and Robotics».

Αναλυτικές πληροφορίες για το ΠΜΣ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα

https://acsr.core.uoa.gr/

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το πλήρες κείμενο της προκήρυξης που είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο

https://acsr.core.uoa.gr/fileadmin/depts/core.uoa.gr/acsr/uploads/Inv_2019_2020.pdf

Email επικοινωνίας: acsr[at]core.uoa[dot]gr.