ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ NEPT

'Εγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/48/5856/13-02-2018 (Α.Δ.Α.:628Ο465ΧΘΨ-Κ0Ο) και θέμα: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme-NEΡT) σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΥΕΔ (με απόσπαση) για το β΄εξάμηνο 2018» για ενημέρωση του προσωπικού του φορέα σας.  

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

 

Πρόσκληση