ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΤΗ 224η ΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΤΟ ΕΚΠΑ ΜΕΤΑΞΥ 12.000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ «WEBOMETRICS RANKING WEB OF UNIVERSITIES»

 Στη 224η θέση παγκοσμίως το ΕΚΠΑ μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων στην κατάταξη «Webometrics Ranking Web of Universities»

Σημαντική διάκριση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων «WebometricsRankingWebofUniversities», η οποία δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουλίου 2021.  Σύμφωνα με τη δημοσίευση της Κατάταξης, το ΕΚΠΑ  βρίσκεται στην 224η  θέση παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων,  στην 48η θέση μεταξύ των 3238 Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη και στην 1η θέση στην Ελλάδα μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη.

Η συγκεκριμένη κατάταξη καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 28.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Με βάση τα αποτελέσματα της κατάταξης,  μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 249, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 370, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 540και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη θέση 626. Στην συγκεκριμένη κατάταξη που δημοσιεύτηκε περιλαμβάνονται περίπου 12.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως από τα 30.000 για τα οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και Ελληνικά Πανεπιστήμια, και Ιδιωτικοί Φορείς (βλέπε πίνακα 1).


Πίνακας 1: Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα

με τον πίνακα WEBOMETRICS για το 2021 (β΄ εξάμηνο)

 

ranking

World Rank

University

Impact Rank*

Openness Rank*

Excellence Rank*

1

224

National and Kapodistrian University of Athens

432

85

226

2

249

Aristotle University of Thessaloniki

245

274

312

3

370

National Technical University of Athens

445

380

450

4

540

University of Patras (incl University of Western Greece)

659

372

698

5

626

University of Ioannina

1058

475

675

6

636

University of Crete

1011

400

770

7

838

University of Thessaly

1723

510

951

8

987

Democritus University of Thrace

2138

683

1091

9

992

University of the Aegean

1515

871

1200

10

1041

Harokopio University of Athens

628

1410

1753

11

1211

Athens University of Economics and Business

1427

846

1873

12

1266

Technical University of Crete

2603

884

1515

13

1329

Hellenic Open University

1333

2084

1699

14

1344

University of Piraeus

2076

1165

1753

15

1444

Agricultural University of Athens

3788

905

1607

16

1625

University of Macedonia

1875

2093

2156

17

1954

University of West Attica

5997

963

2156

18

2053

University of Peloponnese

3786

1517

2727

19

2184

Ionian University

2030

2398

3348

20

2203

University of Western Macedonia

5359

1476

2590

21

2378

International Helenic University

5865

1936

2600

22

2389

Panteion University of Political and Social Sciences

2636

2369

3557

23

2439

Hellenic Mediterranean University

9502

1390

2247

24

2739

American College of Greece

3836

3370

3458

25

3081

School of Pedagogical and Technological Education

4537

3904

3694

26

6040

Metropolitan College

6154

4723

6650

27

6951

(1) Hellenic Army Academy

12062

6488

5321

28

7224

American School of Classical Studies at Athens

3334

6488

6650

29

7770

Aegean Omiros College

4141

6488

6650

30

8703

Hellenic Naval Academy

14521

6488

5518

31

9152

American College of Thessaloniki

9548

6488

6216

32

9863

Athens School of Fine Arts

6998

6488

6650

33

10053

City Unity College

14581

6488

5782

34

10668

Conservatoire of Northern Greece

8065

6488

6650

35

12212

Mediterranean College

10068

6488

6650

36

12760

American Farm School Thessaloniki

10828

6488

6650

37

12792

New York College

10882

6488

6650

38

13816

College Year in Athens

12165

6488

6650

39

13945

Athens Information Technology

12323

6488

6650

40

14225

CITY College University of York Europe Campus

12678

6488

6650

41

14408

Bca Business Studies

12910

6488

6650

42

14890

Akto Art & Design

13501

6488

6650

43

15111

Hellenic American Education Center

13797

6488

6650

44

16296

Independent Science & Technology Studies

15220

6488

6650

45

16915

Hellenic American University

15976

6488

6650

46

18589

Vakalo Art & Design College

17911

6488

6650

47

18621

ICBS Business School

17949

6488

6650

48

19440

Swiss Business School for International Hotel & Tourism Management Education (Alpine Center)

18870

6488

6650

49

19513

State Conservatory of Thessaloniki

18954

6488

6650

50

20795

British Hellenic College

20391

6488

6650

51

21256

DEI College

20894

6488

6650

52

21830

Institution d΄Etudes Francophones

21522

6488

6650

53

22205

AAS College Applied Arts Studies

21941

6488

6650

54

22611

Athens School of Management

22368

6488

6650

55

23381

René Descartes College

23175

6488

6650

56

23381

American University of Athens

23175

6488

6650

57

24144

Greek Bible College

23969

6488

6650

58

27014

MBS College College of Crete Heraklion

26970

6488

6650

59

27017

College of Professional Journalism

26973

6488

6650

 

Πηγή: Ιστοσελίδα Webometrics:

http://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20

Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται  κατ’ ανάγκη στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται για 19η χρονιά, από το 2004, και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

Στην κατάταξη του Ιουλίου εφαρμόζεται για δεύτερη φορά η νέα μεθοδολογία η οποία βασίζεται στη μείωσή των κριτηρίων από τέσσερα σε τρία.  Καταργήθηκε το κριτήριο της «Παρουσίας» (Presence Rank) το οποίο λάμβανε το 5% της συνολικής βαθμολογίας και αφορούσε το συνολικό όγκο περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων, κλπ) που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα του ιδρύματος όπως αυτή παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google.

Πλέον η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται στα εξής τρία κριτήρια:

  1. Απήχηση – Ορατότητα (Impact Rank) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει ουσιαστικά τα «backlinks» δηλαδή τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που αξιολογείται. Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.
  2. Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Openness Rank) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου του έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων.

Ο αριθμός ετεροαναφορών και κατά συνέπεια η βαθμολογία του κάθε Πανεπιστημίου  υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 210 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των είκοσι πρώτων προφίλ.  

  1. Αριστεία (Excellence Rank) 40%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2015-2019 σε 27 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Μεταφέρω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλο το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Ιδρύματος. Με το σημαντικό και πολυεπίππεδο έργο τους, συνέβαλλαν αποφασιστικά, στο να θεωρείται το ΕΚΠΑ ένα διεθνώς αναγνωρισμένο “research oriented” Πανεπιστήμιο, στο οποίο αναπτύσσονται σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες υψηλής επίδοσης και αναγνώρισης από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.