ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στοιχεία και επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική την 23η Ιουλίου συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν στα πλαίσια της διαρκούς επιστημονικής έρευνας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και του ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζουνται συγκεντρωτικά σε τεύχος της μη περιοδικής έκδοσης του ΠΜΣ με τίτλο "NEWSLETTER OF ENVIRONMENTAL, DISASTERS AND CRISES MANAGEMENT STRATEGIES". Η έκδοση έχει σκοπό την άμεση ενημέρωση της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και του κοινού σε σημαντικά τοπικά ή διεθνή γεγονότα, Τα τεύχη επικαιροποιούνται διαρκώς.

Στο τεύχος αυτό, το οποίο έχει συνταχθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,  βάσει των πρώτων αυτών στοιχείων παρουσιάζονται τα προκαταρκτικά επιστημονικά συμπεράσματα σχετικά με το φαινόμενο.

Το τεύχος είναι διαθέσιμο στον υπερσύνδεσμο: https://tinyurl.com/yanzams4