ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΓΑΛΛΟΦΩΝΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Γαλλόφωνο Κοινοβούλιο Νέων, που θα πραγματοποιηθεί στο Αμπιτζάν τον προσεχή Ιούλιο και αφορά σε νέους από 18 έως 23 ετών.

Οι τυχόν ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στον εν λόγω οδηγό και να καταθέσουν τον πλήρη φάκελό τους με τα σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έως τις 10/2/2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ereo[at]parliament[dot]gr.

Σχετικό Αρχείο