ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΤΑΛΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ο Κων/νος Καρτάλης, Καθηγητής του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος και Διευθυντής του ομώνυμου Εργαστηρίου του Τμήματος Φυσικής,  συμμετέχει στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (Μαδρίτη), με την ιδιότητα του εκλεγμένου μέλους του Επικουρικού Οργάνου των Ηνωμένων Εθνών (Subsidiary Body for Implementation - SBI) για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Kλιματική Αλλαγή, του Πρωτοκόλλου του Κιότο και της Συμφωνίας των Παρισίων.  

To SBI εξετάζει σε ετήσια βάση τις τάσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των ανεπτυγμένων χωρών και περιοδικά καταγράφει τις πολιτικές και τις δράσεις τόσο από τις αναπτυγμένες όσο και από τις αναπτυσσόμενες χώρες, γεγονός που επιτρέπει την παρακολούθηση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου καθώς και των πολιτικών και δράσεων μετριασμού και προσαρμογής, την υποστήριξη της τεχνολογίας, την έρευνα, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Παράλληλα συμβάλλει  στην ενίσχυση της ικανότητας των αναπτυσσόμενων χωρών για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, ενώ εξετάζει επίσης τις θεσμικές και χρηματοοικονομικές πτυχές των ενεργειών που αναλαμβάνουν οι αναπτυσσόμενες χώρες για την προστασία των δασών.

Τέλος αξιολογεί τις διαδικασίες μέσω των οποίων το Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Ταμείο (Global Environmental Facility) παρέχει χρηματοδότηση για δραστηριότητες ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας για την προστασία του κλίματος.