ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΔΠΜΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σύνδεσμος πρόσκλησης υποβολής:
http://www.icte.ecd.uoa.gr/images/simpliromatiki_prosklisi_21-22.pdf

( αίτηση υποψηφιότητας)

Hμερομηνία λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: 27-12-2021

Έναρξη Προγράμματος Σπουδών 2021-2022: Φεβρουάριος 2022

Ιστοσελίδα ΔΠΜΣ ΤΠΕΕ: www.icte.ecd.uoa.gr

Πληροφορίες: Φραντζέσκα Μπόθου, τηλ. 2103688042, icte[at]ecd[dot]uoa