ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα-με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας και της εταιρείας Air France-χορηγεί υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας σε νέους Έλληνες επιστήμονες.

Η υποτροφία διάρκειας από 1 έως 4 μήνες χορηγείται αποκλειστικά για το τρέχον έτος. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 1704 ευρώ το μήνα.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:
http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 20 Φεβρουαρίου 2017.