ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ (DAAD)

Ακολουθεί ανακοίνωση της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών για φοιτητές,ερευνητές και καθηγητές από την Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Ανακοίνωση