ΣΥΝΕΔΡΙΑ

3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (MED-SDSN)

Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2017

Στις 6, 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η επίσημη έναρξη/παρουσίαση του Ελληνικού Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (SDSN Greece) καθώς το 3ο ετήσιο Συνέδριο του Μεσογειακού Περιφερειακού Δικτύου (MED-SDSN).

Στις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν ενεργά ο καθηγητής Jeffrey D. Sachs, καθηγητής του Πανεπιστημίου Columbia και επικεφαλής του Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, οι Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων, οι Πρόεδροι των μεγαλύτερων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας και το Συμβούλιο Προσωπικοτήτων του Ελληνικού Δικτύου που συγκεντρώνει εκλεκτές προσωπικότητες από τους χώρους της δημόσιας διοίκησης, της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας πολιτών.