ΣΥΝΕΔΡΙΑ

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ"

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 30