ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "NEW TECHNOLOGIES, HAZARDS AND GEOARCHAEOLOGY"

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

Στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ KA203 με τίτλο “Master courses: Quaternary GeoEnvironment - ArchaeoGeomorphology; Analysis and Management of Anthropogenic Natural Hazards and Disasters” και ακρωνύμιο McAGENDA, διοργανώνεται διεθνές συνέδριο στις 3 Νοεμβρίου 2017 με θέμα “New Technologies, Hazards and GeoArchaeology”. Το συνέδριο αυτό έχει ως σκοπό την διάχυση των αποτελεσμάτων της McAgenda δράσης, αλλά και να φέρει κοντά επιστήμονες και ερευνητές, με παρόμοια ερευνητικά ενδιαφέροντα για να ανταλλάξουν εμπειρίες και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα ερευνών τους στα αντικείμενα που πραγματεύεται το McAgenda. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: 

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την επιστημονική υπεύθυνη του σχεδίου Καθ. Νίκη Ευελπίδου evelpidou@geol.uoa.gr