ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τετάρτη 01 Δεκεμβρίου 2021

    Το Γραφείο Διασύνδεσης & Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού καλεί σε διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση τους/τις φοιτητές/τριες ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ και τους φορείς Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης.

Ημερομηνία διαδικτυακής συνάντησης:

Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 14.00 – 15.00 μ.μ.

(https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m4b90c93fa1f9c9fed99e6b3b86ad919c).