180 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΠΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017

 

Η μεταμόσχευση οργάνων αποτελεί συχνά τη μόνη και πολλές φορές την πιο αποτελεσματική θεραπευτική λύση για τελικού σταδίου ανεπάρκειες ζωτικών οργάνων. Επίσης, η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ή μυελού των οστών, όπως συνηθιζόταν να λέγεται παλιότερα, αποτελεί μια καθιερωμένη θεραπεία για την αντιμετώπιση αρκετών σοβαρών αιματολογικών, νεοπλασματικών και γενετικών νοσημάτων.

Χωρίς όμως κατάλληλα και επαρκή μοσχεύματα αυτές οι θεραπευτικές λύσεις δεν είναι εφικτές. Η έλλειψη μοσχευμάτων και η διαρκώς αυξανόμενη ψαλίδα ανάμεσα στα διαθέσιμα προς μεταμόσχευση όργανα και στις ανάγκες των ασθενών, δυστυχώς, διευρύνεται συνεχώς και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ευαισθητοποίηση, λοιπόν, η ενημέρωση, η γνώση και εντέλει η συμμετοχή όλου του κοινωνικού συνόλου, καθώς και των κοινωνικών φορέων μπορούν να αλλάξουν την «ισορροπία» στα παραπάνω προβλήματα.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει για το σκοπό αυτό ειδική επιστημονική εκδήλωση την Πέμπτη 19/10 και ώρα 6 μ.μ. στο Αμφιθέατρο «Α. Αργυριάδης» του Ε.Κ.Π.Α. (Πανεπιστημίου 30), με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων και φορέων.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18.00- 19.15

Α) Εισαγωγή-συντονισμός

  1. Μ.-Α. Δημόπουλος, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, Πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α.
  2. Μ. Β. Βαρδινογιάννη, Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO, Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ».

Χαιρετισμοί

Π. Σφηκάκης, Καθηγητής και Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

 

18.15 - 19.30

Β) Εισηγήσεις

  1. Α. Καραμπίνης, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων / Ε.Ο.Μ. «Μεταμοσχευτική δραστηριότητα  στην Ελλάδα 2010 -2017».
  2. Ι. Μπολέτης, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής της Νεφρολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό». «Δωρεά οργάνων από ζώντα δότη».
  3. Π. Παναγιωτίδης, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. «Η συμβολή της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας στην αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών».
  4. Δ. Καρακάσης, Αιματολόγος, Διευθυντής, Υπεύθυνος Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών της Αιματολογικής Κλινικής και Λεμφωμάτων του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». «Μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών στην Ελλάδα: Που βρισκόμαστε;».
  5. Σ. Γραφάκος, Αναπλ. Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., Επιστημονικός Υπεύθυνος της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ». «Η σημασία της εθελοντικής προσφοράς αιμοποιητικών κυττάρων».
  6. Α. Καττάμης, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος της Μονάδας Αιματολογίας-Ογκολογίας της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». «Μεταμόσχευση στην Παιδιατρική πράξη».
 

Γ) Παρεμβάσεις

  1. Παρέμβαση σχετικά με το θέμα της κ. Βασιλικής Κίτρα-Ρούσσου, Παιδιάτρου – Αιματολόγου, Συντονίστριας Διευθύντριας της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΟ) της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ «ΕΛΠΙΔΑ»  –  Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».
  2. Παρέμβαση σχετικά με το θέμα φοιτητών του Παραρτήματος Αθηνών της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΕΦΙΕ).

 

19.30 – 20.00

Γ) Ερωτήσεις ― Συζήτηση –– Προτάσεις