ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (WEBINAR) «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ»

Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024

Εξ αποστάσεως Εκπαιδευτικό Σεμινάριο (webinar)

«Ευρωπαϊκή Διαχείριση της Μετανάστευσης

από την Ανατολική Μεσόγειο»

4/3 έως 1/4/2024

 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο εξ αποστάσεως με τίτλο «Ευρωπαϊκή Διαχείριση της Μετανάστευσης από την Ανατολική Μεσόγειο», το οποίο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές και σπουδαστές, σε πτυχιούχους και ερευνητές ΑΕΙ όλων των επιστημονικών κατευθύνσεων, σε σπουδαστές Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Παραγωγικών Σχολών Λιμενικού Σώματος, σε άλλους χειριστές θεμάτων μετανάστευσης καθώς και σε εκπροσώπους περιφερειακών ή τοπικών αρχών, ΜΚΟ και την Κοινωνία των Πολιτών.

Για το εν λόγω σεμινάριο θα διατεθούν 25 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής, οι οποίες απευθύνονται σε στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου (κατόπιν υποδείξεως από τις σχετικές υπηρεσίες που θα λάβουν επιστολή για ορισμό υποτρόφων), και δη κατά προτεραιότητα σε όσα στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου έχουν άμεση επιχειρησιακή εμπλοκή σε θέματα μετανάστευσης, προσφύγων, διαχείρισης εξωτερικών συνόρων, ασύλου και συναφών δράσεων.

Προκήρυξη και Πρόγραμμα

Αφίσα