ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ"

Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

Το 2006 ιδρύθηκε και άρχισε την επίσημη λειτουργία της ως Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ). Η Μονάδα έχει ως αποστολή «τη διασφάλιση στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες, και απαιτήσεις, και ιδιαίτερα των φοιτητών με αναπηρία (ΦμεΑ)». Οι ανάγκες των φοιτητών με αναπηρία συνοψίζονται σε μια λέξη: «Πρόσβαση». Οι δράσεις του ΕΚΠΑ όλα αυτά τα χρόνια είναι συνεχείς.

Το πλαίσιο οργάνωσης, οι υπηρεσίες και οι δράσεις της Μονάδας και οι εμπειρίες των φοιτητών θα παρουσιασθούν σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνεται στις 17/10/2017, στο Αμφιθέατρο "Α. Αργυριάδης" (ΕΚΠΑ, Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30). 

Στην εκδήλωση θα βραβευθούν φοιτητές του ΕΚΠΑ που προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες του στη Μονάδα.

Περισσότερες πληροφορίες για την ΜοΠροΦμεΑ παρέχονται στην ιστοθέση: http://access.uoa.gr