ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID-19: THE DAY AFTER

Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Στις 23 και 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί διημερίδα με θέμα "Οι χρηματοδοτήσεις καινοτομίας στην Ελλάδα στην εποχή του
COVID-19: The day after".

Συνδιοργανωτής είναι το Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ", το οποίο εκπροσωπεί στη δεύτερη ημέρα της διημερίδας ο καθ. Νικόλαος Μυλωνάς, Διευθυντής του Κέντρου "Αρχιμήδης".

Συνημμένη βρείτε αναλυτική πρόσκληση.