ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΧΗΝΕΤ - ΕΑΑ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΑΛΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ", ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 30

Στις 29 και 30 Μαρτίου 2024, στο Κεντρικό Πανεπιστήμιο (Πανεπιστημίου 30), Αμφιθέατρο Αργυριάδη, θα πραγματοποιηθεί συνέδριο με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 χρόνων από την έναρξη λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη».

Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα είναι διιδρυματικό και λειτουργεί με τη συνεργασία του ΕΚΠΑ (Τμήμα Χημείας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Ιστορίας και Φιλoσοφίας της Επιστήμης), του ΑΠΘ (Τμήμα Χημείας) και του ΕΜΠ (Σχολή Χημικών Μηχανικών), παρέχει δε στους αποφοίτους του Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν εργασίες που εκπονήθηκαν από τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Δεν θα υπάρξει κόστος συμμετοχής.

Η ιστοσελίδα του συνεδρίου είναι:    https://conferences.uoa.gr/e/25yearsdixinet

Η Οργανωτική Επιτροπή