Menu

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Για πληροφορίες δείτε εδώ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ) 11, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Σ.ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ (Α’ΦΑΣΗ)

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : μέχρι και 16/1/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ.μ.

Ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών : 16/01/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407-80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ο.Π.Ε

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 2/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ακολουθεί η υπ΄ αριθ. πρωτ. 1920006155/22.10.2019 (ΑΔΑ:Ψ4ΥΠ46ΨΖ2Ν-Ο6Η) ανακοίνωση του προσωρινού πίνακα κατάταξης προσληπτέων της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 (αριθμ. πρωτ. 1819038130/9.7.2019 ΑΔΑ: 6ΞΣΖ46ΨΖ2Ν) για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου εκατό τεσσάρων (104) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας, για την κάλυψη...

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:PR_11040_ΠΡ82019

Το ΕΚΠΑ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση τεχνολογίας αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) στο νέο κτήριο της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής», (Α.Μ. 11040).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_10607_0092019

Αναβολή διαγωνισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Για την πρόσκληση και για πληροφορίες πατήστε εδώ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΝΕΦΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΕΚ ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, ΠΑΝ. ΕΤΟΣ 2019-20

ΔΙΑΚ. 8/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Διακήρυξη 8/2019 Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω του Εθνικού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την σύναψη σύμβασης, προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των κτηρίων του ΕΚΠΑ (κτήρια Νομού Αττικής και συγκροτήματος Ευρίπου,...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΚΑΡΤΕΛΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ (Β) ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ - Κ.Λ.Π

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, για την «Προμήθεια α) καρτελών - ατομικών δελτίων στοιχείων προσωπικού και (β) βιβλίων καταγραφής διοικητικών εγγράφων, βιβλίων διακίνησης εγγράφων, βιβλίων χρέωσης υλικού και άλλων τυπωμένων εντύπων (π.χ φάκελοι με λογότυπο), με σκοπό την κάλυψη αναγκών του Εθνικού και Καποδιστριακού...