ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΜΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους,επισυνάπτοντας σε μορφή pdf τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά, στο e-mail της γραμματείας του Π.Μ.Σ. msc_mec@teiste.gr.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/9/2019.

Προκήρυξη

Φόρμα Υποβολής Αιτήσεων