ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΙΟΛΟΥ 42-44 (ΚΛ. ΑΝ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ)

Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο ισογείων καταστημάτων με δυνατότητα προσφοράς για ένα ή και για τα δύο καταστήματα, επί των οδών Κολοκοτρώνη, Βασιλικής και Αιόλου 42-44, Αθήνα, σύμφωνα με την υπ’αρ. 1/2020 Διακήρυξη

Διακήρυξη

Ανακοίνωση για το υπ' αρ. 4 κατάστημα

Ανακοίνωση για το υπ' αρ. 5 κατάστημα

Δικαιολογητικά προσφοράς